Як стати членом Товариства

Прийом до членів УТМР здійснюється на підставі особистої заяви особи, яка бажає вступити до Товариства. Заява розглядається на загальних зборах первинної організації (клубу) УТМР або президією ради обласної, міської, регіональної, районної, міжрайонної та міськрайонної організації у відповідності до Статуту УТМР.

Члени юнацьких секцій Товариства, які досягли 18 років та успішно пройшли навчання за програмою, затвердженою президією Всеукраїнської ради УТМР, приймаються в члени Товариства за рекомендацією бюро секції без сплати вступних внесків, без збереження загального стажу перебування у Товаристві.