Мисливські трофеї – відповідним чином оброблені частини продукції полювання (шкіри, роги, черепи, ікла мисливських тварин тощо), що використовуються у наукових, культурно – освітних, виховних та естетичних цілях.

Мисливські трофеї, одержані від добутих копитних тварин, підлягають обов’язковій реєстрації у користувача мисливських угідь з оформленням відповідного трофейного листа із зазначенням у ньому місця, часу їх добування, оцінки трофейної якості, номера ліцензії, за якою вони добуті.

Порядок реєстрації мисливських трофеїв, форма та порядок видачі трофейних листів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Мисливські трофеї, які знаходяться у юридичних і фізичних осіб без документів, що засвідчують законність їх набуття, або добуті з порушенням правил полювання, вважаються незаконно добутими.