Вищим керівним органом Українського товариства мисливців і рибалок є з’їзд, який скликається Всеукраїнською радою Товариства.

У період між з’їздами діяльністю Українського товариства мисливців і рибалок керує Всеукраїнська рада Товариства, яка є керівним органом УТМР на період між з’їздами, виконує функції з управління його поточною та організаційною діяльністю.

Всеукраїнська рада підзвітна з’їзду та організовує виконання його рішень. Всеукраїнська рада УТМР діє від імені Товариства в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та законодавством України.

Склад Всеукраїнської ради УТМР затверджується з’їздом і підзвітний тільки йому. Всеукраїнська рада Товариства обирає зі свого складу президію Всеукраїнської ради УТМР в кількості, визначеній цією радою, але не більше однієї третини від кількості Всеукраїнської ради.

Президія Всеукраїнської ради УТМР є виконавчим органом Всеукраїнської ради Товариства. Її засідання проводяться не рідше одного разу в квартал.

Голова президії ВР УТМР – Скорий Микола Андрійович
Секретар президії ВР УТМР   Гагенко Анатолій Васильович

Члени президії Всеукраїнської ради УТМР:

  1. 1. Боровик Костянтин Олексійович
  2. 2. Бренич Ігор Михайлович
  3. 3. Лайчук Павло Володимирович
  4. 4. Головко Микола Іванович
  5. 5. Марчук Юрій Миколайович
  6. 6. Сагайдак Григорій Андрійович
  7. 7. Тибан Василь Федорович
  8. 8. Щегельський В’ячеслав Тадеушович