Просвітницька діяльність – це система спеціальних заходів та цілеспрямованої діяльності щодо організації просвітницької роботи, яка має на меті формування у громадян високої духовної культури і моральних якостей.