Головною метою Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) є охорона, відтворення, раціональне використання державного мисливського фонду в наданих у користування мисливських угіддях, захист спільних інтересів своїх членів, організація та проведення полювання, любительського і спортивного рибальства, стендового спорту.

Основними завданнями Товариства є:

 • виховання у членів Товариства бережного ставлення до природи і її багатств;
 • організація ведення мисливського та рибальського господарства на науковій основі:
 • організація громадського контролю за дотриманням правил полювання та риболовлі, здійснення заходів щодо попередження порушень правил полювання та риболовлі та сприяння боротьбі з браконьєрством;
 • пропаганда охорони природи, виховання у членів Товариства бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання державного мисливського фонду;
 • створення умов членам Товариства для полювання, любительської риболовлі, стендової підготовки, фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • підтримання прямих контактів з іноземними спорідненими організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі законодавства України;
 • захист інтересів членів Товариства.

Товариство відповідно до статутних завдань у встановленому порядку:

 • спільно з державними органами бере участь у здійсненні заходів щодо збереження та збільшення чисельності мисливських тварин, риби, інших водних живих ресурсів, підвищення продуктивності наданих в користування мисливських угідь:
 • займається штучним розведенням і розселенням мисливсько-рибальської фауни та раціональним їх використанням:
 • створює умови щодо забезпечення членів Товариства мисливсько-рибальським спорядженням, мисливською зброєю та набоями до неї через власну мережу торгівлі;
 • створює єгерську службу для охорони об’єктів тваринного світу відповідно до законодавства України. Єгерський персонал має форму встановленого Товариством зразка;
 • споруджує за власні кошти мисливсько-рибальські бази, тири, спортивно-стрілецькі стенди, біотехнічні та інші об’єкти, необхідні для виконання статутних завдань Товариства;
 • проводить серед членів Товариства змагання зі стендової стрільби, мисливського та рибальського спорту, інструктивно-показових і спеціальних виїздів на полювання та риболовлю, а також на відстріл шкідливих звірів і птахів;
 • веде племінну роботу, здійснює заходи, спрямовані на розвиток мисливського собаківництва, сприяє створенню розплідників мисливських собак, веде родовідно-племінні книги та видає родовідні свідоцтва, довідки про походження та паспорти на собак мисливських порід, проводить виставки, виводки, польові випробування та змагання мисливських собак, підготовку фахівців з питань ведення мисливського собаківництва;
 • обладнує за власні кошти будинки, кімнати, куточки мисливців і рибалок, контрольно-випробувальні станції мисливських собак, проводить серед населення роботу із роз’яснення завдань Товариства з питань охорони, відтворення та збільшення чисельності мисливських тварин;
 • проводить конкурси серед членів Товариства на кращу первинну організацію (клуб) УТМР, кращі фотознімки та плакати на мисливські та рибальські теми, кращий сувенір та мисливський трофей:
 • надає практичну допомогу госпрозрахунковим підприємствам Товариства у проведенні заготівлі та переробці мисливської сировини та у здійсненні іншої господарської діяльності;
 • сприяє розвитку прогресивних способів і методів полювання, не заборонених законодавством України, у тому числі із використанням ловчих звірів і птахів, проводить облік і реєстрацію ловчих тварин і видає паспорта на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у відповідності з нормами законодавства.